Tượng Phật Quan Âm thờ tại gia

1.250.000 

Tượng Phật Quan Âm thờ tại gia

Kích thước: D49cm x R10cm x C42cm
Chất liệu: gốm + gỗ

Category: