Tranh sơn dầu trừu tượng cá và biển cả

3.000.000 

Tranh sơn dầu trừu tượng cá và biển cả

Kích thước:  D100cm x C100cm

Chất liệu: tranh sơn dầu vè tay + khung tranh nhựa cứng PS