Thác khói xông trầm hương Quan Âm Bồ Tát

2.500.000 

Thác khói xông trầm hương Quan Âm Bồ Tát

Kích thước:
+ Tổng thể: D40cm x R12cm x C41.5cm
+ Tượng Phật: D14cm x R12cm x C24cm

Chất liệu: gốm

Category: