Thác khói trầm hương kết hợp tượng Phật

1.750.000 

Thác khói trầm hương kết hợp tượng Phật

Kích thước:
+ Tượng Phật: Cao 20cm
+ Tổng thể: D48cm x R9.5cm x C36.5cm

Chất liệu: gốm

Category: