Bình cắm hoa chim vẹt loại 1

2.590.000 

Kích thước:
+ Nhỏ: D16cm x R10cm x C24cm
+ Lớn: D19cm x R11cm x C28cm

Chất liệu: Thủy tinh